asda Sakarya Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | Doç.Dr. Muhammed Bilal ÇELİK
Loading

Doç.Dr.

Muhammed Bilal ÇELİK

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

İletişim

bcelik@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 6023

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Kiranlar, S; Celik, MB; - From the land of the rising sun to the nation of the crescent moon: a visit to Turkey by a Japanese training fleet - MIDDLE EASTERN STUDIES - Vol. - pp.128-141 - ISSN : 0026-3206 - DOI : 10.1080/00263206.2017.1375476 - - - Article - - 2018 - WOS:000417794000007
2 Comez, M; Celik, M; Dostbil, A; Aksoy, M; Ahiskalioglu, A; Erdem, AF; Aydin, Y; Ince, I; - The effect of pre-emptive intravenous Dexketoprofen plus thoracal epidural analgesia on the chronic post-thoracotomy pain - INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE - Vol.8 - pp.8101-8107 - ISSN : 1940-5901 - DOI : - - - Article - - 2015 - WOS:000359293200176
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Muhammed Bilal Çelik, Hami Demir - Hümayun’un İlk Döneminde Babürlü-Afgan Mücadelesi - History Studies: International Journal of History - Vol.10/6 - pp.63-75 - ISSN : 1309 4173 - DOI : 10.9737/hist.2018.636 - - - - - 2018 -
2 Hülya Çelik, M. Bilal Çelik - Devrim Sonrası İran Ortaokul Tarih Ders Kitaplarında Türklere İlişkin Söylemlerin Analizi - Türk Tarih Eğitim Dergisi - Vol.4-2 - pp.202-224 - ISSN : 2147-4516 - DOI : - - - - - 2015 -
3 MUHAMMED BİLAL ÇELİK; - İşgallerinden Önce Türkistan Hanlıklarında Tarih Yazıcılığı - Türk Tarih Eğitimi Dergisi - Vol.3/2 - pp.144-165 - ISSN : 2147-4516 - DOI : - - - - - 2014 -
4 - Şibanîler ve Astrahanîler Devri Yerli Vakayinameleri - History Studies: International Journal of History - Vol.42 - pp.95 - ISSN : - DOI : - July - - - - 2012 - SAU
5 - Mangıtlar Devri Yerli Vakayinameleri - Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic - Vol.73 - pp.781 - ISSN : - DOI : - Summer - - - - 2012 - SAU
6 Muhammed Bilal ÇELİK - The Battle of Kalka and Its Consequences - Shodoznavstvo - Vol.57 - pp.204 - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 - SAU
7 ÇELİK, M. Bilal - Saidiye Hanlığı ve Hocalar Devri Kaynakları (1514-1762) - History Studies: International Journal of History - Vol.44 - pp.65 - ISSN : 1309 4173 - DOI : http://dx.doi.org/10.9737/hist_658 - November - - - - 2012 -
8 YAZICI, Serkan, M. Bilal ÇELİK - Yalan Haberlerden Gerçek Haberlere: Basında Atatürk'ün Ölümü - The Journal of Academic Social Science Studies - Vol.56 - pp.105 - ISSN : 2147-2971 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/jasss_304 - December - - - - 2012 -
9 ÇELİK, M. Bilal, İsmail Bülbül - Peter Andreeviç Tolstoy'un İstanbul Elçiliği (1702-1714) - Karadeniz Araştırmaları: Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi - Vol.19 - pp.51 - ISSN : - DOI : - Güz - - - - 2008 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 ALPARGU, Mehmet, M. Bilal Çelik, - Nadir Şah’ın Batı Türkistan Seferi ve Sonuçları - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.29 - pp.511 - ISSN : - DOI : - Temmuz - - - - 2009 - SAU
2 YAZICI, Serkan, M. Bilal Çelik - Türk Tarihinde Bir Rus General: Aleksey Nikolayeviç Kuropatkin (1848–1925) - Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Dergisi - Vol.10 - pp.233 - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU
3 ÇELİK,M. Bilal - Cengizli Hâkimiyet Anlayışını Değiştirme Girişimleri: Kongrat Hive Hanlığı Örneği - Sakarya Üniversitesi SBE Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.2 - pp.175 - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 - SAU
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 ÇELİK, Muhammed Bilal - Buhara Hanlığı’nda Merkezî Yönetimin Güçlendirilmesi İçin Atılan Adımlar (1557-1583) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 MUHAMMED BİLAL ÇELİK - ‘Yeni Cengizliler’ Terimi Üzerine - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
3 Muhammed Bilal Çelik - Şah-Name-yi Ömer Hanî ve Tarihî Değeri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
4 MUHAMMED BİLAL ÇELİK - Buhara Hanlığı ve Afganistan - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
5 MUHAMMED BİLAL ÇELİK, SAYED SHAFIQ SADAT - Nadir Şah’ın Afganistan Seferi ve Burada Kurduğu Düzen - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
6 MUHAMMED BİLAL ÇELİK, LAZIZA NURPEEİS - Şokan Velikanov ve Kazakistan - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
7 MUHAMMED BİLAL ÇELİK - XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Orta Asya Evleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2.1-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 MUHAMMED BİLAL ÇELİK - Türkistanlı Bir Vakanüvisin Ortadoğu Seyahati - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 MUHAMMED BİLAL ÇELİK - Türkistan Tarihinde Tarikat-Siyaset İlişkileri: Yarkend Hanlığı Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 MUHAMMED BİLAL ÇELİK - Hokand Hanlığı Siyaset ve Kültür Hayatında Bir Kadın: Mahlar Ayim - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 MUHAMMED BİLAL ÇELİK; - Hocalar Cemaati ve Yarkend Hanlığı’nın Yıkılışındaki Rolü - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
3 MUHAMMED BİLAL ÇELİK; - Yarkend Hanlığı’nın Kazak Hanlığı ile İlişkileri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
4 MUHAMMED BİLAL ÇELİK; - Yarkend Hanlığı’nın Yıkılışı - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
5 MEHMET ALPARGU; MUHAMMED BİLAL ÇELİK; - Özbekistan Cumhuriyeti Tarih Ders Kitaplarında Ankara Savaşı .. - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
6 M. Bilal ÇELİK - The Establishment of Yarkand Khanate - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 18-19 Temmuz 2011 - 2013 -
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Muhammed Bilal Çelik - “Türkistanlı Bir Vakanüvisin Orta Doğu Seyahati”, Geçmiş ve Gelecek Bağlamında Orta Doğu - Institut za Geografiju - Vol. - pp.225-242 - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 Muhammed Bilal Çelik - “Hokand Hanlığı”, Avrasya’nın Sekiz Asrı: Çengizoğulları - Ötüken Neşriyat - Vol. - pp.527-571 - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3 Muhammed Bilal Çelik - “Yarkend Hanlığı”, Avrasya’nın Sekiz Asrı: Çengizoğulları - Ötüken Neşriyat - Vol. - pp.632-673 - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3.7-ALANINDA YAYIMLANMIŞ TAM KİTAP ÇEVİRİSİ :
1 Muhammed Bilal ÇELİK, Jack SNOWDEN, İlhan ŞAHİN - Encyclopedia of Ahilik - FNF Reklam ve Danışmanlık - Vol.1-2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 Muhammed Bilal Çelik - “Ünite 7: Türkistan Hanlıkları”, Orta Asya Türk Tarihi - Anadolu Üniversitesi Yayınları - Vol. - pp.144-172 - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Yrd. Doç. Dr. M. Bilal Çelik, Dr. İlyas Kamalov, Prof. Dr. İsmail Aka, Prof. Dr. Mehmet Alpargu, Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere - Orta Asya Türk Tarihi - Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları - Vol. - pp.80 - ISSN : - DOI : - Mayıs - - - - 2013 -
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Muhammed Bilal Çelik - “Astrahanîler (1599-1756) Döneminde Buhara Hanlığı”, Bir İnsan-ı Selîm: Prof. Dr. Azmi Özcan’a Armağan - Lotus Yayınevi - Vol. - pp.603-624 - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 M. Bilal ÇELİK, Serkan YAZICI - "Büyük Oyunun İki Aktörü ve Osmanlı Devleti", Prof. Dr. Özer Ergenç'e Armağan - Bilge, Kültür, Sanat - Vol. - pp.140 - ISSN : - DOI : - Eylül - - - - 2013 -
3 M. Bilal ÇELİK - “Son Büyük Arabşâhî: Anuşa Muhammed Bahadır Han (1663-1687)”, Omeljan Pritsak Armağanı - Sakarya Üniversitesi Yayınları - Vol. - pp.505 - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 -
4 M. Bilal ÇELİK - "Birinci Dünya Savaşı’na Kadar Osmanlı-İngiliz İlişkileri Çerçevesinde Ermeni Meselesi", Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu ve Avrupa - Sakarya Üniversitesi, Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Yayını - Vol. - pp.125 - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 -
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 M. Bilal ÇELİK - Yarkend Hanlığı'nın Siyasi Tarihi - IQ Yayınları - Vol. - pp.264 - ISSN : - DOI : - Eylül - - - - 2013 -
3.8-ALANINDA YAYIMLANMIŞ KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİSİ :
1 M. Bilal ÇELİK - “Mehin Fehimî, Safevî Şahları ile Astrahanî Hanedanı Arasındaki Siyasi İlişkiler”, History Studies: International Journal of History - - Vol. - pp.511 - ISSN : - DOI : - Temmuz - - - - 2010 -
2 M. Bilal ÇELİK - “Dmitry V. Vasil’ev, Altın Orda: Tarih, Ekonomi, Kültür”, Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu Bildirileri - Sakarya Üniversitesi Yayınları - Vol. - pp.153 - ISSN : - DOI : - Haziran - - - - 2008 -
3 M. Bilal ÇELİK - Omeljan Pritsak, Rusların Kökeni”, Omeljan Pritsak Armağanı - Sakarya Üniversitesi Yayınları - Vol. - pp.41 - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 -
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Hülya ÇELİK,M. Bilal ÇELİK,Derya DEОER - Devrim Sonrası İran Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi - - Vol.10000 - pp. - ISSN : - DOI : Devam ediyor - 5 - - - - 2012 - SAU-BAP -2012-06-03-001
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 - Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 MUHAMMED BİLAL ÇELİK; MEHMET ALPARGU; Volodımir MELNİK; YÜCEL ÖZTÜRK; Ferhat TURANLI; - Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500-1800), Bildiriler - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
3 - Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, c: I-II-III. - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
4 MUHAMMED BİLAL ÇELİK; ZEYNEP İSKEFİYELİ; SERKAN YAZİCİ; - Türk Tarihinde Balkanlar, Balkans in the Turkish History - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
5 MUHAMMED BİLAL ÇELİK; MEHMET ALPARGU; YÜCEL ÖZTÜRK; - Uluslararası Karay Çalışmaları Sempozyumu Bildirileri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 - Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 - History Studies: International Journal of History - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 - History Studies: International Journal of History - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 MUHAMMED BİLAL ÇELİK; MEHMET ALPARGU; MUHAMMED BİLAL ÇELİK; MEHMET ALPARGU; - Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu Bildirileri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 MUHAMMED BİLAL ÇELİK - TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILDA SAPANCA’NIN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ - AHMET GÜLLÜ AYDENİZ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2012 -
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - YENİ VE YAKINÇAĞDA TÜRK DÜNYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - 20. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - 20. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - OSMANLI PALEOGRAFYASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - OSMANLI PALEOGRAFYASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - TÜRK MİTOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
9 - OSMANLI PALEOGRAFYASI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
10 - OSMANLI PALEOGRAFYASI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
11 - YENİ VE YAKINÇAĞDA TÜRK DÜNYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
12 - TÜRK MİTOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
13 - SSCB TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
14 - DOĞU AVRUPADA TÜRKLÜK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
15 - BİTİRME ÖDEVİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
16 - 20. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
17 - TÜRK DÜNYASINDA YENİLEŞME HAREKETLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
18 - TÜRK DÜNYASINDA YENİLEŞME HAREKETLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
19 - SSCB TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
20 - 20. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
21 - SSCB TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
22 - SSCB TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
23 - 20. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
24 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
25 - TÜRK MİTOLOJİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
26 - DOĞU TÜRKİSTAN TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
27 - DOĞU TÜRKİSTAN TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
28 - TÜRK MİTOLOJİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
29 - DOĞU TÜRKİSTAN TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
30 - DOĞU TÜRKİSTAN TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
31 - TÜRK MİTOLOJİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
32 - TÜRK MİTOLOJİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
33 - ALTIN ORDU TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
34 - ALTIN ORDU TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
35 - ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
36 - ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
37 - ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
38 - ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
39 - TURKISH HISTORY OF CENTRAL ASIA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
40 - DIPLOMATIC HISTORY II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
41 - HISTORY OF FIRST MUSLIM TURKISH STATES - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
42 - TURKISH WORLD IN THE 16TH AND 17TH CENTURY - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
43 - HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKISH CULTURE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
44 - HISTORY OF CONTEMPORARY WORLD - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
45 - DIPLOMATIC HISTORY II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
46 - DIPLOMATIC HISTORY II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
47 - TURKISH WORLD IN THE 16TH AND 17TH CENTURY - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
48 - FARSÇA I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
49 - ÇAĞATAY HANLIĞI TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
50 - 20. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
51 - 20. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
52 - BİTİRME ÇALIŞMASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
53 - TİMURLULAR TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
54 - ÇAĞATAY HANLIĞI TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
55 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
56 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
57 - GK SEÇ II: TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
58 - UYGARLIK TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
59 - ALTIN ORDA TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
60 - TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
61 - HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
62 - SEMINAR ON HISTORY OF TURKISH REPUBLIC - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
63 - ALTIN ORDA TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
64 - ÇAĞATAY HANLIĞI TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
65 - ESKİÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - 18. VE 19.YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ VE RUSYA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - YENİÇAĞDA TÜRKİSTAN - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
6 - YENİÇAĞDA KIRIM VE KAFKASYA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
7 - ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
8 - YENİÇAĞDA TÜRKİSTAN - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
9 - PROJE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
10 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
11 - ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
12 - ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
13 - 18. VE 19.YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ VE RUSYA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
14 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
15 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 - Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3 MUHAMMED BİLAL ÇELİK; Prof. Dr. İlhan ŞAHİN; Doç. Dr. Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ; Prof. Dr. Byung-Il Kim; Doç. Dr. Fahri Solak; - Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu: Din İnanç Ritüelleri, Dil ve Tarih Meseleleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
4 MUHAMMED BİLAL ÇELİK; - Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu: Din İnanç Ritüelleri, Dil ve Tarih Meseleleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
5 - Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
6 MUHAMMED BİLAL ÇELİK; MUHAMMED BİLAL ÇELİK; HALUK SELVİ; - Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
7 MUHAMMED BİLAL ÇELİK; MEHMET ALPARGU; YÜCEL ÖZTÜRK; SERKAN BAYRAKTAROĞLU; MUHAMMED BİLAL ÇELİK; MEHMET ALPARGU; YÜCEL ÖZTÜRK; - Uluslararası Türkiye Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500-1800) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
8 MUHAMMED BİLAL ÇELİK; MEHMET ALPARGU; YÜCEL ÖZTÜRK; - Uluslararası Karay Çalışmaları Sempozyumu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 -
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 -